Tietoa tästä palvelusta

Tämä sivusto sisältää mm. oppimateriaalia jonka aiheena on elintarvikehygienia. Sivuston tarkoituksena on tarjota käyttäjälle sähköisessä muodossa harjoitusmateriaalia jonka avulla käyttäjä voi oppia elintarvikehygieniaan liittyviä hyödyllisiä asioita. Sivustolla esiintyvät tehtävät ovat ammattilaisten luomia ja sivuston materiaalia pyritään päivittämään aina tarvittaessa.

Tämä sivusto ei tarjoa virallista hygieniaosaamistestiä vaan ainoastaan harjoittelumateriaalia osaamistestiin valmistautuvalle. Sivustosta vastaava taho ei järjestä virallisia osaamistestejä. Verkkopalvelun omistaja ei takaa sivustossa esitettävien sisältöjen olevan virheettömiä eikä vastaa niiden käytön aiheuttamista tai käyttöön liittyvistä välillisistä tai välittömistä vahingoista. 

Sivuston toiminnasta vastaa:

Verkkopalvelun sisällön omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat sivuston omistajan, eikä Käyttäjällä ole oikeutta julkaista, levittää, saattaa yleisön saataviin, kääntää toiselle kielelle, muuttaa aineistoja tai luovuttaa sisältöä kolmannen osapuolen saataville.

Sivuston kysymyksiä ei ole laatinut Ruokavirasto

TIETOA EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ

Tämä verkkopalvelu hyödyntää Google Analytics -kävijätilastointipalvelua. Kävijätilastoa käytetään mm. verkkopalvelun käytettävyyden parantamiseen. Google Analytics käyttää evästeitä jolloin päätelaitteeseen tallentuu pieniä tekstitiedostoja. Evästeiden tallentamat tiedot sisältävät mm. tietoja käyttäjän selaimesta ja kävijän sivuston käytöstä. Voit halutessasi estää evästeiden tallentumisen muuttamalla Internet-selaimesi asetuksia. Kannattaa kuitenkin muistaa, että evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Vastuunrajoitukset

Verkkopalvelun omistaja ei takaa sivustossa esitettävien sisältöjen olevan virheettömiä eikä vastaa niiden käytön aiheuttamista tai käyttöön liittyvistä välillisistä tai välittömistä vahingoista. Verkkopalvelun omistaja ei vastaa mahdollisten teknisten häiriöiden kuten tietojärjestelmävirheiden aiheuttamista palvelukatkoksista tai vahingoista. Verkkopalvelun omistaja ei takaa että tämä palvelu olisi aina tai keskeytyksettä käytettävissä.

Verkkopalvelun omistaja ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Kaikki tässä palvelussa oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta saatavuuden, virheettömyyden, luotettavuuden, sisällön tai muunkaan ominaisuuden suhteen. Aineiston soveltuvuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen ei taata. Verkkopalvelun omistaja ei vastaa teknisten vikatilanteiden, huoltojen tai asennuksien aiheuttamista katkoista, tietoliikennevioista eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Lue lisää: Käyttöehdot  Tietosuoja