Hygieniatesti

Hygieniatesti sisältää neljäkymmentä väittämää johon voit vastata oikein tai väärin. Hygieniapassitestin väittämät liittyvät eri elintarvikehygienian alueisiin. Vastausaikaa testissä on 45 min, ja tilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 20 min. jälkeen testin alkamisesta.

Hygieniatestiin osallistuja valitsee vaihtoehdon "oikein" tai "väärin" sen mukaan onko samaa vai eri mieltä väittämän kanssa. Hygieniatestin väittämiä on kahdenlaisia, myönteisiä jossa "jokin vaikuttaa johonkin" -tyyppisesti ja kielteisiä joissa "joku ei vaikuta johonkin" -tyyppisesti.

Hygieniatestissä saa olla virheitä korkeintaan 6. Eli testissä tulee saada vähintään 34 kysymystä oikein 40:stä. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen mutta virheellisestä ei saa miinuspisteitä. Jos vastaaja jättää vaihtoehdon valitsematta, tulkitaan se virheelliseksi vastaukseksi.

Hygieniatestin tehtävissä ei ole kompakysymyksiä. Tehtävät ovat tehty niin että testi edellyttää jokaisen tehtävän huolellista lukemista ja vastauksen miettimistä elintarvikehygieenisestä näkökulmasta.

Jokaiseen väittämään ei välttämättä löydy oikeaa vastausta lainsäädännöstä tai tietystä määräyksestä. Testin vastaus voi tällöin perustua esim. hyviin hygieenisiin käytäntöihin. Tästä syystä osassa hygienia testin väittämiä ei ole absoluuttista totuutta olemassa, mutta toinen vastaus on selvästi elintarvikehygieeniseltä kannalta suotuisampi vaihtoehto kuin toinen.

Hygieniatestin voi suorittaa myös vierailla kielillä

Testi suoritetaan normaalisti joko suomen tai ruotsin kielellä. Testaajilla on myös mahdollisuus järjestää erityistilannetestejä esim. englanniksi, kiinaksi ja venäjäksi. Testejä voidaan suorittaa myös pistekirjoituksella.

Mitä otan mukaan hygieniapassikokeeseen?

Testiin osallistuvan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä testitilaisuudessa.

Hygieniapassi hävinnyt?

Testin järjestäjä antaa yhteystietonsa testin suorittaneille. Jos hygieniapassi myöhemmin häviää tai henkilön nimi vaihtuu on tällöin mahdollista tilata uusi hygienia passi ja todistus. Hygienia testiin osallistuvalla on oikeus valittaa järjestetystä testistä jos siihen liittyy epäkohtia. Valitus tulee tehdä Elintarviketurvallisuusvirastoon 30 päivän sisällä testituloksen saamisesta.